Els estanys temporanis mediterranis

Els estanys temporanis mediterranis són aquells ambients aquàtics situats en zones de climatologia mediterrània que contenen aigua una part de l’any i que resten secs l’altra part. La presència d’aigua està determinada principalment per la meteorologia. El règim d’inundació sol ser anual i pot ser de forma intermitent o estacional. Així, la majoria d’aquests estanys contenen aigua a l’hivern i a la primavera (a vegades a la tardor) recollint les pluges abundoses de la tardor i primavera; i estan secs a l’estiu quan la temperatura és elevada i la precipitació és escassa. El temps que resten inundats és variable segons la meteorologia, però és suficientment llarga perquè s’hi estableixi una comunitat aquàtica específica d’aquests ecosistemes.

L’alternança de períodes d’inundació i d’assecatge determina la flora i fauna dels estanys temporanis mediterranis ja que les espècies que hi viuen han d’estar adaptades a aquests canvis. Tant les espècies terrestres com aquàtiques han de tenir estratègies per poder resistir els períodes desfavorables com per exemple la capacitat de migrar o de fer estructures de resistència. Aquest fet fa que els estanys temporanis mediterranis tinguin una elevada biodiversitat i singularitat, motiu pels quals, la Unió Europea els considera com hàbitats prioritaris a protegir i conservar en la Directiva Europea d’Hàbitats.

Tot i així, molts d’aquests estanys s’estan degradant o desapareixent a un ritme alarmant a causa de l’activitat humana. En les darreres dècades s’ha documentat la pèrdua significativa d’aquests ambients en molts llocs del planeta. El principal problema d’aquest hàbitats és que tenen una visibilitat limitada per les seves dimensions petites i la seva naturalesa efímera que fa que es coneguin poc els seus valors i funcions. A més, les dimensions reduïdes d’aquests hàbitats permeten ser transformats i modificats fàcilment per l’activitat humana.

Les principals amenaces són la sobre-extracció de l’aigua i el dessecament, el soterrament total o parcial, la sobrepastura o l’excessiva freqüentació, juntament amb el canvi climàtic. Per aquest motiu, esdevé urgent millorar el coneixement sobre els estanys temporanis i conscienciar a la societat de la importància de conservar i restaurar, quan sigui necessari, els estanys temporanis mediterranis del nostre territori.