SOS TEMPORALES: Estanques temporales mediterráneos: refugios de biodiversidad a conservar

El projecte SOS TEMPORALES té com a objectiu principal actualitzar i complementar la informació sobre la biodiversitat i l’estat de conservació dels estanys temporanis mediterranis de Catalunya. Concretament, els eixos amb què treballa el projecte són tres: restaurar un estany temporani representatiu per les seves espècies amenaçades i les seves problemàtiques ambientals, crear un inventari sobre la biodiversitat i l’estat de conservació dels estanys temporanis mediterranis a Catalunya i divulgar la importància d’aquests ecosistemes a la societat.

Restauració d’un estany temporani mediterrani

Aquesta línia de treball consisteix en restaurar un estany temporani mediterrani que està afectat per la presència de bestiar. La presència de vaques a l’estany quan està inundat disminueix la qualitat de l’aigua d’aquest. Per evitar això, s’ha instal·lat un tancat de fusta per evitar que entri el bestiar a l’estany i s’ha instal·lat un abeurador perquè aquest pugui tenir un punt d’aigua per beure i substitueixi l’estany.

Inventari sobre els estany temporanis mediterranis de Catalunya

La línia principal del projecte consisteix en realitzar un inventari d’accés lliure en format web dels estanys temporanis mediterranis de Catalunya. Aquest inventari consisteix en recopilar el màxim d’informació possible sobre els estanys temporanis mediterranis a Catalunya, ordenar-la i posar-la principalment a disposició dels científics i gestors, i n extensió a la societat en general.

Divulgació

La tercera línia de treball del projecte consisteix en divulgar la importància dels estanys temporanis mediterranis a nivell de biodiversitat. En aquesta línia s’han realitzat diferents accions: la gravació d’un vídeo divulgatiu accessible a través del YouTube, s’han realitzat diferents xerrades explicant el projecte, s’ha divulgat el projecte en xarxes socials i s’ha realitzat unitinerari Wikiloc en l’estany restaurat.

El projecte està dut a terme pel Grup de Recerca d'Ecologia Aquàtica de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.